Vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

TÙY THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỤ THỂ VÀ YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG TRONG HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIỮA HAI BÊN.

Vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

 

- Chúng tôi sẽ vận chuyển hàng hóa, thiết bị đến tận nơi cho khách hàng

- Hoặc sẽ cung cấp sản phẩm tại chỗ cho khách hàng .

- Các sản phẩm của chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí hoặc có phí ( tùy theo từng loại sản phẩm )

 1. CƯỚC PHÍ GIAO NHẬN Ở XA 

- Cước phí vận chuyển : được tính dựa trên cung đường và cân nặng của hàng hóa gửi đi 

- Cước vận chuyển và Chỉ tiêu thời gian vận chuyển theo giá của đơn vị cung cấp hoặc theo quy định nhà nước. 

2. TRÁCH NHIỆM VỚI HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN 

- Nếu dịch vụ vận chuyển do chúng tôi chỉ định thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rỉ ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suôt quá trình vận chuyển.

 - Quý khách có trách nhiệm kiểm tra hsngf hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện hàng hóa không đúng cam kết, quý khách cần liên hệ ngay với chúng tôi để yêu cầu gửi trả lại và đổi sản phẩm mới. Cước phí hoàn toàn do chúng tôi chi trả. 

- Sau khi quý khách đã ký nhận hàng hóa mà không có ghi chú hoặc ý kiến gì về hàng hóa. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những yêu cầu đổi, trả hàng hóa phát sinh sau này. 

- Nếu dịch vụ vận chuyển do quý khách chỉ định và lựa chọn, quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm với hàng hóa, cước phí và tổn thất liên quan. 

 

Messenger zalo Phone