Module Mở Rộng 1 Loop

Module Mở Rộng 1 Loop

Mã: FNP-1127-SLC.
Danh mục: Module rơ le
Từ khóa: Module Mở Rộng 1 Loop

Module Mở Rộng 1 Loop

 Module Mở Rộng 1 Loop FirNET Plus FNP-1127-SLC

Chia sẻ

Model : FNP-1127-SLC

- Thêm 1 Loop SLC vào trung tâm FireNET Plus (FNP-1127E-R).

- Loop cho phép tối đa 127 thiết bị/đầu báo, thêm với 127 đế có còi địa chỉ, tổng cộng có thể lên tới 254 địa chỉ.

- Mỗi tủ FireNET Plus FN-1127E hỗ trợ mở rộng tối đa 1 card FNP-1127-SLC, nâng số loop tối đa lên 2 cho mỗi tủ.

- Hỗ trợ đi dây Class A và B theo tiêu chuẩn NFPA 72 tương đương Style 4, 6 và 7.

- Đường loop được giám sát dây dẫn (hở mạch, ngắn mạch) và giới hạn dòng điện.

-  Hỗ trợ giao thức DCP của Hochiki.

- Có chức năng tương đường với đường loop đã có sẵn trong tủ FireNET Plus.

- Sử dụng dây dẫn thường; dây bọc giáp/xoắn đôi là không cần thiết cho đường loop.

- Tiêu chuẩn : UL

Thông số kỹ thuật:

  • Tên sản phẩm: Module Mở Rộng 1 Loop
  • Mã sản phẩm: FNP-1127-SLC
  • Nhóm mục: Modul ứng dụng
Messenger zalo Phone